DAI YEN URBAN DEVERLOPMENT

Client: Quang Ninh Province
Year: 2014
Location: Dai Yen, Ha Khau, Quang Ninh

 

Located on the coastal strip of Ha Khau, Quang Ninh, Dai Yen urban area with a total area of over 200ha was designed as urban commercial, ecotourism with a population of about 11800 people.

The overall design includes coastal landscapes, mountain landscapes and ecological urban landscapes. The advantages of natural conditioning, indigenous culture are the inspiration to create an impressive landscape, bearing deep regional identity.

 

Nằm trên dải đất ven biển thuộc Hà Khẩu, Quảng Ninh, khu đô thị Đại Yên với tổng diện tích hơn 200Ha được thiết kế thành khu đô thị thương mại, du lịch sinh thái với quy mô dân số khoảng 11800 người.

Thiết kế tổng thể bao gồm các khu cảnh quan ven biển, cảnh quan núi và cảnh quan khu đô thị sinh thái. Các lợi thế về điều kiên tự nhiên, văn hóa bản địa là nguồn cảm hứng để tạo nên một cảnh quan ấn tượng, mang đậm bản sắc khu vực.