SMART CITY PHUC YEN

Client: TAN HOANG MINH GROUP
Year: 2020
Area: 283 Ha
Location: Phuc Yen | Vinh Phuc

 

The detailed planning of Phuc Yen New Smart Urban Area – Gen Residence is one of the important projects of Tan Hoang Minh Group. The project has a total area of more than 283 hectares with a system of high-rise apartment buildings applying modern I.C.T technology, sensor technology, and urban self-response; organizing a mixture of high-end medical and healthcare functions, office spaces, conferences accompanied by fresh and modern living spaces. Green Quarter model development urban area combines green infrastructure in high-end villas and adjoining areas, with diverse styles, serving a variety of objects, at the same time, effectively exploiting traffic connectivity with Phuc Yen station through TOD orientation.

 

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thông minh Phúc Yên New – Gen Residence là một trong những dự án quan trọng của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự án có tổng diện tích hơn 283 ha với hệ thống các công trình chung cư cao tầng ứng dụng công nghệ I.C.T hiện đại, công nghệ cảm ứng, cảm biến và tự ứng phó trong đô thị; tổ chức hỗn hợp các chức năng y tế chăm sóc sức khỏe cao cấp, các không gian văn phòng, hội nghị đi kèm các không gian sống trong lành và hiện đại. Khu đô thị phát triển mô hình Green Quarter kết hợp hệ thống hạ tầng xanh trong các khu biệt thự và liền kề cao cấp, đa dạng phong cách, phục vụ đa dạng đối tượng, đồng thời khai thác hiệu quả tính kết nối giao thông với ga Phúc Yên thông qua định hướng T.O.D.