OASIS CITY

Client: Tan Hoang Minh Group
Year: 2018
Area: 20Ha
Location: Hanoi

 

 

Inspired by the image of the Green Oasis (Oasis) in the desert, the Oasis City project with the scale of 18.7Ha is the first urban area in Vietnam to own a 300m long water park, a tropical forest commercial center ( Tropical Mall), international inter-school (kindergarten + primary), Twin Towers, Dragon Complex complex of 9 apartment towers, 2.5Ha wide Walkway Central Park.
Walkway Central Park is designed to recreate tropical natural ecosystems. In the context of urbanization in Hanoi with high levels of pollution, the Walkway Central Park will be like a green oasis filled with trees and plants to attract species.
Wooden walkways are designed above the ground so as not to affect the ecosystem of organisms (birds, fish, bees, butterflies, and natural terrestrial insects).

 

 

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ốc đảo xanh (Oasis) trên sa mạc, dự án Oasis City với quy mô 18.7Ha là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công viên nước dài 300m, trung tâm thương mại rừng nhiệt đới (Tropical Mall), trường liên cấp quốc tế (mẫu giáo + tiểu học), tháp đôi Twin Towers, tổ hợp Dragon Complex gồm 9 tháp chung cư, công viên Walkway Central Park rộng 2.5Ha.
Công viên trung tâm Walkway Central Park được thiết kế tái hiện lại hệ sinh thái tự nhiên nhiệt đới. Trong bối cảnh đô thị hóa tại Hà Nội với mức độ ô nhiễm cao, khu Walkway Central Park sẽ như một ốc đảo xanh ngập tràn cỏ cây thu hút các loài sinh vật.
Các lối dạo (walkway) bằng gỗ được thiết kế cách mặt đất để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của các sinh vật (chim, cá, ong, bướm, và các loài côn trùng đi lại trên mặt đất tự nhiên).